Wycieczka emerytów - Jura Krakowsko-Częstochowska

Wyjazd zorganizował Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.