Do pobrania

Kompletne i podpisane dokumenty należy dostarczyć do GOKiR Mszana lub przesłać skanem na adres: kontakt@gokir-mszana.pl

[POBIERZ] - REGULAMIN zajęcia stałe.pdf
REGULAMIN - ZAJĘCIA STAŁE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

[POBIERZ] - KARTA ZGŁOSZEŃ zajęcia stałe.pdf
KARTA ZGŁOSZEŃ - ZAJĘCIA STAŁE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

[POBIERZ] - Umowa sala Połomia.pdf
UMOWA WYNAJMU SALI W POŁOMI

[POBIERZ] - Umowa sala Mszana.pdf
UMOWA WYNAJMU SALI W MSZANIE

[POBIERZ] - ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO.pdf
RAJD - ZGODNA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO

[POBIERZ] - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
RAJD ROWEROWY - RODO

[POBIERZ] - Regulamin TV Mszana.pdf
REGULAMIN TV MSZANA

[POBIERZ] - DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.pdf
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI