Do pobrania

Kompletne i podpisane dokumenty należy dostarczyć do GOKiR Mszana lub przesłać skanem na adres: kontakt@gokir-mszana.pl

[POBIERZ] - Konkurs na PĄCZKA - REGULAMIN.pdf
Konkurs PĄCZEK - REGULAMIN

[POBIERZ] - Konkurs PĄCZEK - OŚWIADCZENIE .pdf
Konkurs PĄCZEK - OśWIADCZENIE

[POBIERZ] - REGULAMIN (FERIE 2023).pdf
REGULAMIN (FERIE 2023)

[POBIERZ] - ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO W WYCIECZCE.pdf
ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO W WYCIECZCE (FERIE 2023)

[POBIERZ] - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (FERIE 2023)

[POBIERZ] - Umowa sala Mszana.pdf
UMOWA - SALA W MSZANIE

[POBIERZ] - Cennik sala Mszana.pdf
CENNIK WYNAJMU SALI W MSZANIE

[POBIERZ] - Umowa sala Połomia.pdf
UMOWA - SALA W POŁOMI

[POBIERZ] - Cennik sala Połomia.pdf
CENNIK WYNAJMU SALI W POŁOMI

[POBIERZ] - REGULAMIN zajęcia stałe.pdf
REGULAMIN - ZAJĘCIA STAŁE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

[POBIERZ] - KARTA ZGŁOSZEŃ zajęcia stałe.pdf
KARTA ZGŁOSZEŃ - ZAJĘCIA STAŁE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

[POBIERZ] - Regulamin TV Mszana.pdf
REGULAMIN TV MSZANA

[POBIERZ] - DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.pdf
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI