Zespół Śpiewaczy Połomianka

     Grupa powstała w styczniu 1988 r. z inicjatywy Zofii Gajda ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi. Dyrygentem zespołu został pan Józef Pękała. Początkowo „Połomianka” istniała jako ośmioosobowy chór żeński i wykonywała tylko pieśni folklorystyczne. Wiosną 1989 roku do chóru dołączyli panowie. Repertuar zespołu został wzbogacony o pieśni religijne. Pierwszą pasję odśpiewano podczas Świąt Wielkanocnych 1989 r. W tym czasie liczba chórzystów wzrosła do ponad trzydziestu. Zespół na stałe wpisał się w życie kulturalne i religijne Połomi jak również całej gminy Mszana. Od początku swego istnienia „Połomianka” brała udział w licznych przeglądach, konkursach niejednokrotnie zajmując nagradzane miejsca. Chórzyści występowali niemalże na terenie całego Górnego Śląska biorąc udział w przeglądach, wystawach i festiwalach. Brali udział m. in. w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, w „Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem”, w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych”, w Nocy Świętojańskiej w Olzie. Jako chór „Cecylia” zespół wyjeżdża co dwa lata do Jastrzębia-Zdroju, gdzie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Anzelma Skrobola a także na coroczny przegląd chórów dekanatu jastrzębskiego. W 2005 roku „Połomianka” brała udział w Dożynkach prezydenckich w Spale. W 2006 roku w Warszawie zespół występował podczas IV Ogólnopolskiej Wystawy Kulinarnej Tradycji Wielkanocnych.

 

Zespół śpiewaczy Połomianka

 

     Do największych osiągnięć zespołu trzeba zaliczyć drugie miejsce wyśpiewane podczas Przeglądu Folklorystycznego w Mikołowie –Śmiłowicach, za co w nagrodę zespół wyjechał w 2006 r. na Międzynarodowy Konkurs Folklorystyczny „Polska Tęcza” do Polanicy Zdrój, gdzie otrzymał wyróżnienie. W ostatnich latach zespół dwukrotnie zajmował pierwszą lokatę podczas Wodzisławskich Spotkań z Folklorem.
     Zarząd zespołu to: prezes – Bernardy Maciończyk, skarbnik – Zofia Gajda oraz dyrygent – Czesław Wita

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy