PKiDN

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie realizuje projekt pn. „Nowoczesny dom kultury szansą na innowacyjny rozwój wsi” realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 250 000 zł.
 
Projekt dotyczy remontu i adaptacji pomieszczeń budynku Ośrodka Kultury w Połomi administrowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie. Zakres prac obejmuje głównie roboty budowlane i remontowe (w tym wyodrębnienie nowych pomieszczeń i remont dachu), dzięki którym zapewnione zostaną optymalne warunki działalności ośrodka kultury w zakresie rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury, nastąpi zwiększenie potencjału rozwoju. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawi się pochylnia umożliwiająca swobodny wjazd. Poza tym wygospodarowana zostanie szatnia, pojawią się dodatkowe toalety tak by budynek spełniał wymagane normy. Modernizacja zaplecza kuchennego z kolei pozwoli zapewnić wymogi w zakresie sanitarnym. 

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy