Złoty Dzwon 2016

Na scenie w Połomi, 2 czerwca zaprezentowało się 15 zespołów.