Mikołaj w ośrodkach kultury

Paczki powędrowały do dzieci z Połomi, Gogołowej i Mszany