Młodzi aktorzy z Gogołowej wystąpili dla ludzi chorych

Grupa teatralna "ZZA SZAFY" na scenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach