Co, gdzie, kiedy?

Regulamin i mapa Rajdu dla Wytrwałych

Gmina 03.07.2018r, godzina 12:30

Regulamin i mapa Rajdu dla Wytrwałych

Jak już informowaliśmy, w najbliższą niedzielę GOKiR Mszana organizuje rajd rowerowy. Prezentujemy przebieg trasy o łącznej długości blisko 50 km.

 


 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO DLA WYTRWAŁYCH

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Dyrektor: Rafał Jabłoński

Przedstawiciel organizatora: Anna Kokot

Komandor rajdu: Wojciech Szymiczek

Start: 8 lipca 2018 o godz. 9.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie

Meta i zakończenie: 8 lipca  2018 ok. godz. 13.30 przy Ośrodku Kultury w Mszanie.

Zapisy: Ośrodek Kultury w Mszanie tel. 32 4720076.  

I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Posiadanie dowodu osobistego lub paszportu.

2.      Obowiązek zapoznania się z regulaminem.

3.      Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4.      Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

5.     Rajd przeznaczony dla osób od 15 roku życia.

6.     Osoby niepełnoletnie w wieku od 15-18 lat mogą wziąć udział pod warunkiem posiadania zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

7.      Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez organizatora na czas trwania imprezy. Ubezpieczenie nie obejmuje osób, które nie podały danych osobowych niezbędnych do opłacenia ubezpieczenia.

8.      Rajd jest płatny.

9.      Organizator zapewnia chusty rajdowe, napój i baton energetyczny.

II ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.      Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom komandora rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2.      Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

3.      Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

5.      Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

6.      W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

7.      Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

8.      Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

9.      Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

1.      Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

2.      Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.

3.      Niszczenia przyrody.

4.      Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

1.      Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2.      Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4.      Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

1.      Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOKiR Mszana na potrzeby organizacji rajdu. Uczestnicy wyrażają zgodę ma publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2.      Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy