Co, gdzie, kiedy?

Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Mszana

Gmina 11.01.2018r, godzina 13:38

Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Mszana

Zapraszamy narciarzy i snowbordzistów. Koszt 70 zł, w tym: przejazd do Istebnej, ubezpieczenie, obsługa techniczna zawodów, ciepły posiłek, karnet (skipass) na 4 godziny. Koniecznie przeczytaj regulamin. 


 

 

 

 

Regulamin zawodów narciarskich

24 lutego stok ZAGROŃ Istebna

 

1. Organizator

Organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92,

44-325 Mszana, NIP 647 25 65 994. Osoba do kontaktu: Rafał Jabłoński tel. 508928343

 

2. Termin i miejsce zawodów

24 lutego 2018, stok "Zagroń" w Istebnej

 

3. Konkurencja

·        Slalom gigant - każdy zawodnik ma dwa przejazdy, których czasy są sumowane. Kolejność startu nie jest istotna, ważne, by zawodnik wykonał pierwszy i drugi zjazd w określonym przedziale czasowym. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem po zsumowaniu.

·        Zawody rozgrywane są w kategoriach kobiet i mężczyzn z podziałem na uczestników zjeżdżających na nartach i na deskach snowboardowych. Wszyscy zawodnicy zjeżdżają razem (jeden po drugim) bez względu na używany sprzęt. Klasyfikacje narciarzy i snowbordzistów są odrębne.  

 

4. Kategorie

Rywalizacja prowadzona jest w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

·        Kategoria I – roczniki od 2012 do 2005 (6-13 lat)

·        Kategoria II – od 2004 do 2000 (od 14 do 18 lat)

·        Kategoria III – od 1999 do 1973 (od 19 do 45 lat)

·        Kategoria IV – od 1972 i starsi (46 lat i starsi…)

Jeśli liczba zawodników w kategorii wiekowej będzie mniejsza niż 8, wówczas następuje łączenie kategorii wiekowych.

 

5. Program zawodów:

9.00   – Wydawanie numerów startowych

9.30   – Zapoznanie z trasą.

10.20 – Koniec zjazdów próbnych

10.30 – Start pierwszego zawodnika

11.15 – Koniec serii pierwszego przejazdu

11.30 – Początek drugiej serii  

12.15 – Koniec serii drugiego przejazdu

13.00 – Wydawanie posiłków

14.00 – Ogłoszenie wyników   

 

6. Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia i płatność do 15 lutego (decyzją Dyrektora GOKiR Mszana termin zgłoszeń przesunięty na 20 lutego) - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie, tel. 324720076 lub 324760415. Koszt udziału w zawodach wynosi 70 zł.  Cena obejmuje: Przejazd do Istebnej, ubezpieczenie, obsługę techniczną zawodów, ciepły posiłek, karnet (skipass) na 4 godziny. Podana cena stanowi 50% kosztów, pozostałe pokrywa GOKiR Mszana.

W dniu zawodów organizator zbierze po 10 zł na poczet kaucji za karnet (skipass). Kwota ta zostaje zwrócona po oddaniu karnetu u obsługi stoku.

 

7. Warunki uczestnictwa:

- Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego braku   przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.

- Zawodnik stawia się na starcie zgodnie z listą startową otrzymaną przed rozpoczęciem zawodów.  Niestawienie się w wyznaczonym okresie na przejazd oznacza dyskwalifikację.

- Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski.

- GOKiR Mszana wykupuje ubezpieczenie NW i OC dla każdego z zawodników.

- Uczestnicy zawodów do 15 roku życia biorą udział w zawodach pod opieką rodziców (opiekunów). Opiekunowie nie muszą brać udziału w zawodach, nie płacą za przejazd do Istebnej, nie korzystają z ubezpieczenia, posiłku, nie otrzymują karnetu na stok. 

 

8. Nagrody

- Puchary dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii.

 

9. Postanowienia końcowe

Wpisanie się na listę uczestnictwa oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który opublikowany jest na stronie internetowej GOKiR Mszana (www.gokir-mszana.pl). 

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy