Co, gdzie, kiedy?

IV Gminny Rajd Rowerowy

Gmina 21.05.2017r, godzina 14:10

IV Gminny Rajd Rowerowy

Ponownie zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym, który nie odbył się w pierwszym planowanym terminie. Ruszamy 10 czerwca w kierunku Studzienki Jankowickiej. Zapisy do 2 czerwca.  


Zapisy pod nr tel. 32 4720076. Koszt: 20 zł osoby dorosłe, 10 zł dzieci i młodzież do 16 roku życia. 

 

                        

REGULAMIN IV GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Komandor rajdu: Rafał Jabłoński, tel. 508 928 343

Start: 10 czerwca 2017 o godz. 9.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie

Meta: 10 czerwca 2017 ok godz. 11.00-12.00 na terenie Studzienki Jankowickiej, wspólny powrót do Mszany.

Zapisy: W GOKiR Mszana do 2 czerwca, tel. 32 4720076.

I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

2.      Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

3.      Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

4.      Osoby niepełnoletnie mające ukończone 14 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

5.Osoby poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

6.      Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez organizatora.

7.Uczestnicy Rajdy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 20 zł osoby dorosłe, 10 zł dzieci i młodzież do 16 roku życia.

II ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.      Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom komandora rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2.      Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

3.      Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

5.      Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

6.      W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

7.      Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

8.      Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

9.      Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

10.  Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

Na trasie zabrania się:

1.      Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

2.      Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.

3.      Niszczenia przyrody.

4.      Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.

5.      Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

1.      Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2.      Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4.      Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

5.      Organizator zapewnia koszulkę startową i ciepły posiłek.

Postanowienia końcowe:

1.      Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2.      Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

Newsletter - zapisz się

Newsletter


Podaj adres e-mail -
wyślemy Ci tygodniowy
kalendarz wydarzeń

Projekty Unijne

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy