Co, gdzie, kiedy?

III Gminny Rajd Rowerowy - ZAPISY

Gmina 06.04.2016r, godzina 12:31

III Gminny Rajd Rowerowy - ZAPISY

Zapraszamy na kolejny rodzinny rajd rowerowy. Tym razem trasa prowadzi do Godowa. Koszt wynosi 15 zł. Uczestnik otrzymuje koszulkę startową, ciepły posiłek na mecie i odznakę rajdową. Zapisy pod numerami telefonów: 32 4720076, 32 4760415, 533098051.  


 

 

 

REGULAMIN III GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Komandor rajdu: Rafał Jabłoński, tel. 508 928 343

Kierownik rajdu: Agata Wrożyna-Juszczak, tel. 697 087 788

Start: 21 maja 2016 o godz. 9.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie

Meta: 21 maja 2016 o godz. 11.00-12.00 przy Urzędzie Gminy w Godowie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

·         Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

·         Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

·         Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

·         Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego

          na udział w rajdzie.

·         Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

·         Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

·         Uczestnicy Rajdy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 15 zł od osoby.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

·         Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

·         Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

·         Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

·         Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

·         W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

·         Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

·         Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

·         Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

·          Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

·          Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

Na trasie zabrania się:

·         Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

·         Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

·         Niszczenia przyrody,

·         Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

·         Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

·         Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

·         Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

·         Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

·         Organizator zapewnia koszulkę startową, odznakę i ciepły posiłek. 

Postanowienia końcowe:

·         Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

·         Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

·         Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

Newsletter - zapisz się

Newsletter


Podaj adres e-mail -
wyślemy Ci tygodniowy
kalendarz wydarzeń

Projekty Unijne

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy