Co, gdzie, kiedy?

Przegląd śpiewaczy ZŁOTY DZWON - zapisy

Połomia 03.04.2016r, godzina 17:01

Przegląd śpiewaczy ZŁOTY DZWON - zapisy

W czwartek 2 czerwca odbędzie się V Połomski Przegląd Folklorystycznych Zespołów Śpiewaczych im. Józefa Pękały. 


Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do 19 maja. Wpłata akredytacyjna wynosi 60zł. Szczegóły pod nr tel. 32 476 04 15, kom. 697 087 788.

 

 

Biesiadowanie ma charakter przeglądu, w którym uczestniczą folklorystyczne zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentalnym lub bez. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania programu artystycznego, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.

Przy ocenie programów przedstawionych przez wykonawców jury weźmie pod uwagę poniższe kryteria:

- różnorodność repertuaru

- zachowanie ludowego charakteru

- czystość brzmienia i opanowanie instrumentów

- dobór kostiumów i strojów ludowych

- opracowanie sceniczne

- czystość gwary, interpretację, gest.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przysłanie na adres Ośrodka Kultury w Połomi karty zgłoszenia do dnia 19.05.2016 oraz uiszczenie na konto Gminnego Ośrodka Kultury      i Rekreacji w Mszanie wpłaty akredytacyjnej wysokości 60zł/zespół.

nr konta: 34 8470 0001 2001 0050 0089 0001 z dopiskiem: „Złoty Dzwon 2016”

Koszty przejazdu na przegląd pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca.

Po przesłaniu zgłoszenia i ksero kopii wpłaty akredytacji zespoły otrzymują pisemne lub telefoniczne potwierdzenie udziału w przeglądzie z podaniem godziny rozpoczęcia biesiadowania. Uczestników prosi się o punktualne przybycie.

Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji          w mediach bez wypłacania honorariów.     

Kierownik zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem przeglądu uczestników.    

Organizator zapewni uczestnikom poczęstunek .


Galeria zdjęć

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy