Co, gdzie, kiedy?

Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną i place zabaw dla dzieci

Gmina 19.02.2015r, godzina 13:23

Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną i place zabaw dla dzieci

Tradycyjnie GOKiR Mszana zamierza wyłonić firmę, która obsłuży imprezy plenerowe pod względem gastronomi i atrakcji dla dzieci. Oferty należy składać do 2 marca. 


 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Dotyczy organizacji części gastronomicznej oraz zapewnienia i obsługi placów zabaw 
dla dzieci podczas trwania imprez plenerowych.   
 
1. Przedmiotem jest obsługa imprez plenerowych w zakresie części gastronomicznej i atrakcji dla dzieci. Firma wyłoniona w przetargu otrzymuje wyłączność na obsługę następujących imprez:
Dożynki Gminne w Gogołowej (6 września 2015)
Festyn rodzinny w Połomi (24 maja 2015)
MOTO-COUNTRY w Mszanie (5 lipca 2015 r.)
Gminny Dzień Strażaka w Mszanie (31 maja 2015 r.) 
 
2. Prawo do obsługi imprez w zakresie części gastronomicznej i atrakcji dla dzieci otrzymuje firma, która zaproponuje najwyższą kwotę w ramach sponsoringu GOKiR Mszana. Oferty są przyjmowane do 2 marca 2015 r. na adres e-mail: dyrektor@gokir-mszana.pl lub pocztą tradycyjną (ważna jest data wpływu) na adres: GOKiR Mszana, ul. Mickiewicza 92, 44-325 Mszana.   
 
3. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie załączników:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, REGON, tel. kontaktowy
- zgoda browaru na korzystanie z firmowego ogródka piwnego
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, albo innego rejestru, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany. 
Ponadto oferta powinna zawierać:
- zapewnienie o zabezpieczeniu 1000 miejsc konsumpcyjnych siedzących z zadaszeniem  na imprezę "Dożynki Gminne". 
- zapewnienie o przygotowaniu odpowiedniej liczby rollbarów, punktów sprzedaży napojów bezalkoholowych, punktów gastronomicznych i placów zabaw dla dzieci.
- dostarczenie na miejsce organizowania imprez określonych w pkt.1 toalet przenośnych: Dożynki Gminne - 9 szt., pozostałe wymienione imprezy po 3 szt. - łącznie 18 szt. toalet. 
 
4. GOKiR Mszana zobowiązuje się do wyznaczenia miejsc niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej i organizacji atrakcji dla dzieci podczas w/w imprez, a także do pokrycia kosztów energii elektrycznej i wody niezbędnej do funkcjonowania punktów gastronomicznych.  
 
5. Wyłoniony w postępowaniu oferent winien zawrzeć umowę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mszanie do 31 marca 2015 r.   
 
6. Oferent wygrywający zobowiązany jest do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Mszanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach organizacji imprez. 
 

Najnowsze galerie

Nasze VIDEO

Zarezerwuj salę

Zarezerwuj salę

Gmina Mszana

Gminny Ośrodek Sportu

RODO

MKIDN

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie

ul. Mickiewicza 92
44-325 Mszana
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl

NIP: 647 25 65 994
Regon: 243019563
nr konta:
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001

Pogoda Mszana z serwisu

Nasi Partnerzy