RAJD ROWEROWY PT."ZIELONYMI ŚCIEŻKAMI MORAWSKICH WRÓT"

2023-06-07

W niedzielę 18 czerwca br. odbędzie się Rajd Rowerowy "Zielonymi Ścieżkami Morawskich Wrót" realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", Międzynarodowy Projekt współpracy pod nazwą „Nasze środowisko - naszą przyszłością".

W celu udziału w imprezie należy zgłosić uczestnictwo w terminie do 12 czerwca 2023 r. poprzez kartę zgłoszenia udziału, która stanowi załącznik nr 1 oraz w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik nr 2 do regulaminu. W przypadku chęci zgłoszenia grupy należy złożyć załącznik nr 3. Kartę można przesłać w formie skanu na adres: biuro@morawskie-wrota.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD Morawskie Wrota. Najlepiej zgłosić swój udział osobiście i odebrać pakiet startowy wraz z Paszportem Turystycznym Morawskich Wrót.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zapisami Regulaminu!

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ oraz na stronie internetowej: https://morawskie-wrota.pl/artykul/zielonymi-sciezkami-morawskich-wrot-zapraszamy-na-rajd-rowerowy

 

RAJD ROWEROWY

POWRÓT