Aktorzy z Połomi ostrzegają przed oszustami

2020-03-18

"Senior - sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni. Szansa dla słabszych. Film dofinansowano w ramach projektu grantowego "Szanse dla słabszych. Działania na rzecz włączenia społecznego na obszarze Morawskich Wrót.

POWRÓT