II Rajd dla Wytrwałych

2019-07-07

Start rajdu rowerowego - 7 lipca z Mszany o godz. 8.00. Dystans ok. 80 km. Koszt 30 zł. W cenie ubezpieczenie, gadżety, posiłek na trasie.  

Trasa: Mszana, czeskie Petrovice, Karvina, Detmarovice, Orlova, Bohumin, Chałupki, Olza, Gorzyczki, Skrzyszów, Mszana.

REGULAMIN II RAJDU ROWEROWEGO DLA WYTRWAŁYCH

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Dyrektor: Rafał Jabłoński, tel. 508 928 343

Przedstawiciel organizatora:

Komandor rajdu: Wojciech Szymiczek, tel. 793131077

Start: 7 lipca 2019 o godz. 8.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie

Meta i zakończenie: 7 lipca 2019 ok. godz. 16.00 przy Ośrodku Kultury w Mszanie.

Zapisy: Ośrodek Kultury w Mszanie tel. 32 4720076.  

I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Posiadanie dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 5. Osoby niepełnoletnie pomiędzy 15-18 rokiem życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez organizatora na czas trwania imprezy. Ubezpieczenie nie obejmuje osób, które nie podały danych osobowych niezbędnych do opłacenia ubezpieczenia.
 7.     Rajd jest płatny.
 8. Organizator zapewnia gadżety rajdowe i posiłek. 

II ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom komandora rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
 5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7.     Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 8. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 1. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 2. Niszczenia przyrody.
 3.   Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOKiR Mszana na potrzeby organizacji rajdu. Uczestnicy wyrażają zgodę ma publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 2. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

POWRÓT